صفحه اصلی   |   سوابق تحصیلی   |   سوابق آموزشی   |   سوابق کاری   |   مهارتهای نرم افزاری   |   تماس با ما


عنوان دوره سازمان برگزار کننده مدت (بر ساعت) دارای مدرک نمره سال اخذ مدرک
حسابداری عمومی مقدماتی مؤسسه علم و صنعت 200 بلی 85/50 1385
رایانه کار درجه 2 مؤسسه علم و صنعت 450 بلی 92/50 1386
مهارت های کسب و کار شرکت پژوهشگران فن گستر 72 بلی -- 1388
آشنایی با استانداردهای ملی ایران و علائم آن شرکت پژوهشگران فن گستر 4 بلی -- 1390
آشنایی با مفاهیم، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001-2008 شرکت پژوهشگران فن گستر 20 بلی 20 1391


copyright © 2013 by yousef arasteh